Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Експресбанк - Жилищен кредит за покупка и строителство с лихва от 2,77% за кредити над 300 000 лв. и пакет "Престиж" - BGN

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 4/2/2019
Договорена лихва
От 2,77%

Лихвата е приложима за нови кредити с размер над 300 000 лв. или с превод на работна заплата над 4000 лв.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
РЛП + надбавка
Код на продукта
ML001788