Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Експресбанк - Жилищен кредит за покупка и строителство с промоционален лихвен период за първите 24 месеца и срок до 360 месеца - BGN

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 7/18/2018
Договорена лихва
От 4,49%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
РЛП + надбавка

Фиксиран лихвен процент за следващите 96 месеца и променлив лихвен процент за останалия срок на кредита
Код на продукта
ML001766