Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Fibank - Жилищен/ипотечен кредит "Право на избор" за покупка, строителство, ремонт и потребителски нужди, ползване на кредитна карта, без превод на работна заплата - EUR

  • Банка: Fibank
  • Последна промяна: 5/8/2019
Договорена лихва
4,00%

Лихвата е плаваща за целия срок на кредита

Посочените минимални лихвени нива са приложими за кредитоискатели, които отговарят на изискванията на банката, за целия период на действие на договора за кредит нямат забава при плащането на която и да е дължима сума по кредита за срок по-дълъг от 30 дни и ползват едновременно всички допълнителни лихвени отстъпки, както следва:

- 0,25% при ползване на кредитна карта Visa/MasterCard издадена от "Първа инвестиционна банка" АД, с включен абонамент за SMS известяване;
- 0,25% при ползване на банков пакет с уеб банкиране

Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
СЛП + надбавка или Euribor 12 м. + надбавка
Код на продукта
ML001781