Ипотечен кредит - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - "Асет Жилище" с фиксирана лихва за първите 2 години, за клиенти осигурени на максимален осигурителен доход - 2600 лв., с превод на заплата и пакет "Асет Предимство" - BGN

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 11/29/2018
Промоционална лихва (описание)
При пълна отговорност на кредитополучателя - 3.05%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 7.35%
Срок на промоцията
2 години (24 месецa)
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя:

- Равни вноски - 6 м. EURIBOR + 3.60%
- Намаляващи вноски - 6 м. EURIBOR + 3.85%

При ограничена отговорност на кредитополучателя:

- Равни вноски - 6 м. EURIBOR + 7,60%
- Намаляващи вноски - 6 м. EURIBOR + 8.60%

Стойността на 6-месечния EURIBOR към дата 31.03.2018 г. е -0.270%. Използваната стойност е 0%, съгласно Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити за физически лица.

При приемане на служебна бележка за доказване на доход над официално декларирания в НОИ, лихвените проценти са с 1% по-високи.
Вид лихва
Променлива лихва
Код на продукта
ML001682