Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - "Асет Жилище" с пакет "Асет Предимство", без превод на работна заплата - BGN

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 6/26/2019
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя:

- Равни вноски - 6 м. EURIBOR + 4.35%
- Намаляващи вноски - 6 м. EURIBOR + 4.60%

При ограничена отговорност на кредитополучателя:

- Равни вноски - 6 м. EURIBOR + 8.35%
- Намаляващи вноски - 3 м. EURIBOR + 9.35%

Стойността на 6-месечния EURIBOR към дата 30.09.2018 г. е -0.268%. Използваната стойност е 0%, съгласно Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити за физически лица.

При приемане на служебна бележка за доказване на доход над официално декларирания в НОИ, лихвените проценти са с 1% по-високи.
Вид лихва
Променлива лихва
Код на продукта
ML001672