Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Инвестбанк - Потребителски кредит с ипотека Инвест Комфорт за клиенти с официален осигурителен доход над 2000 лева - BGN

  • Банка: Инвестбанк
  • Последна промяна: 6/11/2019
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя - 5.25%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 9.90%


Лихвеният процент е валиден при ползване на следните лихвени бонуси:

1) 0,70% за получаване на трудово възнаграждение по сметка в Банката

2) 0,30% при издаване на кредитна карта
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
ЕURIBOR 12М + надбавка
Код на продукта
ML001794