Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

ОББ - Ипотечен кредит за покупка на жилищен имот (Застрахователен пакет "Б") - EUR

  • Банка: Обединена Българска Банка
  • Последна промяна: 7/9/2019
Договорена лихва
В зависимост от размера на кредита:

- До 30 000 евро - 3,95%;
- Над 30 000 евро - 2,95%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
РЛП + надбавка
Код на продукта
ML001111