Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

ОББ - Ипотечен кредит за текущи нужди (Застрахователен пакет "Б") - BGN

  • Банка: Обединена Българска Банка
  • Последна промяна: 7/9/2019
Договорена лихва
3.45 %
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
РЛП + надбавка
Код на продукта
ML001206