Ипотечен кредит - резултати от търсенето:

ОББ - Кредит за покупка на жилищен имот (Застрахователен пакет "А"), с превод на заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт” - BGN

  • Банка: Обединена Българска Банка
  • Последна промяна: 2/6/2019
Договорена лихва
В зависимост от размера на кредита:

- До 60 000 лв. - 3,95%;
- Над 60 000 лв. - 2,95%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
РЛП + надбавка
Код на продукта
ML001201