Ипотечен кредит - резултати от търсенето:

ОББ - Кредит за текущи нужди (Застрахователен пакет "А"), без превод на заплата - EUR

  • Банка: Обединена Българска Банка
  • Последна промяна: 7/11/2018
Договорена лихва
4.95 %
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
РЛП + надбавка
Код на продукта
ML000187