Ипотечен кредит - резултати от търсенето:

ОББ - Кредит за текущи нужди (Застрахователен пакет "Б"), с превод на заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт” - EUR

  • Банка: Обединена Българска Банка
  • Последна промяна: 5/15/2019
Договорена лихва
3.45 %
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
РЛП + надбавка
Код на продукта
ML001207