Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Общинска банка - Ипотечен кредит за покупка на жилищен имот, рефинансиране на кредит или за текущи нужди, с превод на работна заплата - EUR

  • Банка: Общинска банка
  • Последна промяна: 6/27/2019
Договорена лихва
4.25 %
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6M EURIBOR + надбавка
Код на продукта
ML001361