Ипотечен кредит - резултати от търсенето:

Общинска банка - Жилищен кредит "Мечтан дом", с превод на работна заплата - EUR

  • Банка: Общинска банка
  • Последна промяна: 1/10/2018
Договорена лихва
При финансиране до 60%
- до 15 г. - 4.20%;
- над 15 г. - 4.40%

При финансиране над 60%
- до 15 г. - 4.40%;
- над 15 г. - 4.60%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
ОЛП + надбавка
Код на продукта
ML001420