Ипотечен кредит - резултати от търсенето:

Общинска банка - Жилищен кредит "Презареждане" за рефинансиране на действащи жилищни кредити, отпуснати от други банки - BGN

  • Банка: Общинска банка
  • Последна промяна: 1/10/2018
Договорена лихва
4.50 %
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
ОЛП + надбавка
Код на продукта
ML000419