Ипотечен кредит - резултати от търсенето:

Общинска банка - Потребителски ипотечен кредит за работещи, които получават трудовите си възнаграждения чрез индивидуален превод по разплащателна сметка в банката - BGN

  • Банка: Общинска банка
  • Последна промяна: 1/10/2018
Договорена лихва
5.70 %
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
ОЛП + надбавка
Код на продукта
ML001505