Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Жилищен кредит с програма с превод на работна заплата "Моето семейство" и пакет „Живот“ с предплатена премия за 5 г. - BGN

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 10/1/2019
Договорена лихва
От 2.80% до 3,95%*

* Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Референтен лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за обезпечени кредити + надбавка
Код на продукта
ML001808