Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 3 години, без превод на работна заплата - BGN

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 11/5/2019
Договорена лихва
5.75%* фиксиран годишен лихвен процент в лева за първите три години от срока на кредита и 5.75% променлив за останалия срок

При рефинансиране на кредит лихвата е с 0,20 пр. п. по-ниска*

* Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Референтен лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за обезпечени кредити + надбавка
Код на продукта
ML000118