Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 3 години, програма с превод на работна заплата "Моето семейство" и пакет „Живот“ с предплатена премия за 5 г. - BGN

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 6/10/2019
Договорена лихва
От 3.00% до 3,95% фиксиран годишен лихвен процент в лева за първите три години от срока на кредита

При рефинансиране на кредит лихвата е с 0,20 пр. п. по-ниска*

* Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Референтен лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за обезпечени кредити + надбавка
Код на продукта
ML000500