Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 5 г., програма "Моето семейство" и пакет „Живот“ с предплатена премия за 5 г. - EUR

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 11/1/2019
Промоционална лихва
3.95 %
Промоционална лихва (описание)
3,95% фиксиран годишен лихвен процент в евро за първите пет години от срока на кредита
Срок на промоцията
5 години (60 месецa)
Договорена лихва
Плаваща лихва след петата година 4,15%*

При рефинансиране на кредит лихвата е с 0,20 пр.п. по-ниска *

* Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Референтен лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за обезпечени кредити + надбавка
Код на продукта
ML001569