Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Жилищен кредит за покриване на други задължения над 100 000 лева, програма "Моето семейство", без изискване за застраховка Живот, без превод на заплата - BGN

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 6/10/2019
Договорена лихва
5.25 %
Договорена лихва
5.25% фиксиран годишен лихвен процент в лева за първите три години от срока на кредита. Плаваща лихва след третата година 5.25%*

*Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Референтен лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за обезпечени кредити + надбавка
Код на продукта
ML001727