Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 3 години за покриване на други задължения над 100 000 лева, програма "Моето семейство" и пакет "Живот" с предплатена премия за 5 г - BGN

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 11/1/2019
Договорена лихва
3.45 %
Договорена лихва
Фиксиран лихвен процент за първите три години от срока на кредита*

*Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Референтен лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за обезпечени кредити + надбавка
Код на продукта
ML001726