Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Нов Спестовен жилищен кредит, с превод на работна заплата по пакетна програма "Моето семейство" и месечна застраховка „Живот“ - BGN

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 11/1/2019
Договорена лихва
4.15 %
Договорена лихва
4.15% фиксиран годишен лихвен процент в лева за първите три години от срока на кредита и 4.15% променлив за останалия срок.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Референтен лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за обезпечени кредити + надбавка
Код на продукта
ML001384