Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Потребителски кредит с ипотека по програма "Повече днес", без превод на работна заплата - BGN

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 6/10/2019
Договорена лихва
6.25 %
Договорена лихва
6.25% фиксиран годишен лихвен процент в лева за първите три години от срока на кредита, 6,25% плаваща лихва след третата година*

*Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Референтен лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за обезпечени кредити + надбавка
Код на продукта
ML000316