Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Потребителски кредит с ипотека по програма "Повече днес", с превод на работна заплата и програма "Моето семейство" - BGN

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 11/1/2019
Договорена лихва
5.45 %
Договорена лихва
5.45% фиксиран годишен лихвен процент в лева за първите три години от срока на кредита. Плаваща лихва след третата година 5.45%*

*Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Референтен лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за обезпечени кредити + надбавка
Код на продукта
ML001076