Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Прокредит Банк - Жилищен кредит "Нов Дом", с плаваща лихва, с превод на работна заплата; финансиране до 80% - BGN

  • Банка: ПроКредит Банк
  • Последна промяна: 9/3/2019
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя - 2.50%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 4.25%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6М EURIBOR + надбавка
Код на продукта
ML001483