Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Райфайзенбанк - Жилищен кредит, с ползване на сметка "За всеки ден", регистрация за Райфайзен Онлайн, пакет „Сигурност ПЛЮС“, с превод на заплата - EUR

  • Банка: Райфайзенбанк (България)
  • Последна промяна: 1/4/2019
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя - 3.95%, фиксирана за първата година
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 9.25%, фиксирана за първата година
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6 мес. EURIBOR + надбавка
Код на продукта
ML001375