Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Райфайзенбанк - Жилищен кредит с превод на заплата - EUR

  • Банка: Райфайзенбанк (България)
  • Последна промяна: 10/18/2018
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя - 5,95%, фиксирана за първата година
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 11,25%, фиксирана за първата година
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6 мес. EURIBOR + надбавка
Код на продукта
ML001103