Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Райфайзенбанк - Жилищен кредит за клиенти с осиг. доход над 1 400 лв., с ползване на сметка "За всеки ден", Райфайзен Онлайн, пакет „Сигурност ПЛЮС“, без превод на заплата - BGN

  • Банка: Райфайзенбанк (България)
  • Последна промяна: 3/7/2019
Договорена лихва
3,95%, фиксирана за първата година
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Средносрочен лихвен процент по статистика на БНБ (СЛП) в размер на 0.13 преди 01.03.2019г.
Код на продукта
ML001473