Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Райфайзенбанк - Жилищен кредит за клиенти с осиг. доход над 1 400 лв., с ползване на сметка "За всеки ден", Райфайзен Онлайн, мобилно банкиране RaiMobile, пакет „Сигурност ПЛЮС“, с превод на РЗ - BGN

  • Банка: Райфайзенбанк (България)
  • Последна промяна: 11/8/2019
Договорена лихва
3,70%, фиксирана за първата година
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Средносрочен лихвен процент по статистика на БНБ (СЛП) се преизчислява и променя от банката два пъти годишно на 01 март и 01 септември. Преизчислението се прави съгласно последната обявена стойност преди 01 март и 01 септември на интернет страницата на БНБ
Код на продукта
ML001370