Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Райфайзенбанк - Жилищен кредит за клиенти с осигурителен доход над 1 400 лв., с превод на заплата - EUR

  • Банка: Райфайзенбанк (България)
  • Последна промяна: 10/18/2018
Договорена лихва
5,70%, фиксирана за първата година
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6 мес. EURIBOR + надбавка
Код на продукта
ML001371