Резултати от търсене:

Експресбанк - Жилищен кредит за покупка и строителство с лихва от 2,99% и превод на заплата - BGN

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 8/1/2018
Договорена лихва
От 2,99%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
РЛП + надбавка
Код на продукта
ML001736