Резултати от търсене:

Societe Generale Експресбанк - Жилищен кредит за покупка и строителство с лихва от 2,99% и превод на заплата - BGN

  • Банка: Societe Generale Експресбанк
  • Последна промяна: 7/18/2018
Договорена лихва
От 2,99%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
РЛП + надбавка
Служебен номер
ML001736