Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Токуда - Ипотечен кредит за текущи (потребителски) нужди или рефинансиране на такъв кредит от друга банка с фиксирана лихва за първите 24 месеца - BGN

  • Банка: Токуда Банк
  • Последна промяна: 2/8/2019
Промоционална лихва (описание)
При пълна отговорност на кредитополучателя - 2,90%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 3,90%
Срок на промоцията
2 години (24 месецa)
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя - ОЛП + 3,40%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - ОЛП + 4,40%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
ОЛП + надбавка

Референтният лихвен процент за кредити в лева, прилаган от БАНКАТА, е ОЛП на БНБ. ОЛП представлява пазарен индекс - едномесечен основен лихвен процент, обявяван на интернет -страницата на Българска народна банка (БНБ) http://www.bnb.bg. Основният лихвен процент е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася и е при лихвена конвенция“365/360” (реален брой изминали дни/360).
Код на продукта
ML001760