Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Токуда - Ипотечен кредит за закупуване на жилищен имот, ремонт и обзавеждане или рефинансиране на кредит за закупуване на жилищен имот от друга банка с фиксирана лихва за първите 24 месеца - EUR

  • Банка: Токуда Банк
  • Последна промяна: 8/9/2019
Промоционална лихва (описание)
При пълна отговорност на кредитополучателя - 2,70%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 3,70%
Срок на промоцията
2 години (24 месецa)
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя - 3М EURIBOR + 3,20%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 3М EURIBOR + 4,20%

При отрицателна стойност на EURIBOR стойността му се приема за 0%.

За период: 20.04.2019 г. - 19.07.2019 г,.3М EURIBOR: - 0.311%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
3M EURIBOR + надбавка

Референтният лихвен процент за кредити в евро, прилаган от БАНКАТА, е пазарният лихвен индекс тримесечен EURIBOR, обявяван на интернет-страницата на Българска народна банка http://www.bnb.bg два работни дни преди 20-то число на месеците януари, април, юли и октомври. Лихвата в частта на променливата компонента 3-месечен EURIBOR се променя тримесечно.
Код на продукта
ML001754