Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

УниКредит Булбанк - Кредит с плаваща лихва за целия период, без превод на работна заплата и пакет "Кредитна протекция" - BGN

  • Банка: УниКредит Булбанк
  • Последна промяна: 6/19/2019
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя:

Финансиране до 80% - 3.29%

При ограничена отговорност на кредитополучателя:

Финансиране до 55% - 4,40%
Финансиране до 70% - 7,70%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Осреднен депозитен индекс (ОДИ) + надбавка
Код на продукта
ML000001