Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

УниКредит Булбанк - Кредит с плаваща лихва за целия период, с превод на заплата пакет "Кредитна протекция", за клиенти с нетен месечен доход над 2600 лв. - BGN

  • Банка: УниКредит Булбанк
  • Последна промяна: 7/9/2019
Договорена лихва
2.80 %
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Осреднен депозитен индекс (ОДИ) + надбавка
Код на продукта
ML001807