Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

УниКредит Булбанк - Универсален ипотечен кредит с анюитетни вноски, Застрахователен пакет "А", без превод на работна заплата - BGN

  • Банка: УниКредит Булбанк
  • Последна промяна: 6/19/2019
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя:

Финансиране до 70% - 4,65%

При ограничена отговорност на кредитополучателя:

Финансиране до 50% - 4,65%
Финансиране до 60% - 7,65%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Осреднен депозитен индекс (ОДИ) + надбавка
Код на продукта
ML000536