Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Експресбанк - Жилищен кредит с промоционална лихва за 24 месеца и превод на работна заплата - BGN

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 7/18/2018
Промоционална лихва (описание)
2,99%
Срок на промоцията
2 години (24 месецa)
Договорена лихва
4,49% променлив лихвен процент за останалия срок

Формира се от 3М SOFIBOR + надбавка
Фиксирана за следващите 96м и променлива след това
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
РЛП + надбавка
Код на продукта
ML001574