Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Банка ДСК - Жилищен кредит за покупка с плаваща лихва за целия период - EUR

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 5/15/2019
Договорена лихва
При пълна имуществена отговорност на кредитополучателя - 3,79%

Посоченият лихвен процент е примерен, като се определя индивидуално в диапазона 3,30% - 4,79% в заивсимост от профила на клиента, вида и параметрите на кредита.

При ограничена имуществена отговорност на кредитополучателя - 13.00%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6M EURIBOR + надбавка
Код на продукта
ML000209