Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Инвестбанк - Ипотечен кредит „Домашен уют” с превод на заплата и ползване на кредитна карта, за клиенти с официален осигурителен доход над 2000 лева - EUR

  • Банка: Инвестбанк
  • Последна промяна: 6/11/2019
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя - 3,80%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 8.90%*

Лихвеният процент е валиден при ползване на следните лихвени бонуси:

1) 0,70% за получаване на трудово възнаграждение по сметка в Банката
2) 0,30% при издаване на кредитна карта
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
ЕURIBOR 12М + надбавка
Код на продукта
ML001637