Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Банка ДСК - Ипотечен кредит за текущи потребности с изпълнение на програма Уют плюс с пакет "ДСК PAY+" - BGN

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 5/21/2019
Договорена лихва
3.69 %
Договорена лихва
Посоченият лихвен процент е примерен, като се определя индивидуално в диапазона 3,20% - 4,69% в заивсимост от профила на клиента, вида и параметрите на кредита.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
РЛП + надбавка
Код на продукта
ML000989