Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Прокредит Банк - Жилищен кредит "Нов Дом", с фиксирана лихва за първия 10-годишен период и превод на работна заплата; финансиране до 80% - EUR

  • Банка: ПроКредит Банк
  • Последна промяна: 9/3/2019
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя - 4.00%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 5.50%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6М EURIBOR + надбавка
Код на продукта
ML001482