Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Райфайзенбанк - Жилищен кредит с превод на заплата - BGN

  • Банка: Райфайзенбанк (България)
  • Последна промяна: 11/7/2019
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя - 5,95%, фиксирана за първата година
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 11,25%, фиксирана за първата година
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Средносрочен лихвен процент по статистика на БНБ (СЛП) се преизчислява и променя от банката два пъти годишно на 01 март и 01 септември. Преизчислението се прави съгласно последната обявена стойност преди 01 март и 01 септември на интернет страницата на БНБ
Код на продукта
ML001257