Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Експресбанк - Потребителски кредит с ипотека без превод на работна заплата - EUR

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 7/18/2018
Договорена лихва
Формира се от 3М EURIBOR + надбавка

При пълна отговорност на кредитополучателя - 5.59%
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 8.09%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
3М EURIBOR + надбавка
Код на продукта
ML000755