Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Райфайзенбанк - Потребителски кредит с ипотека, без превод на заплата - BGN

  • Банка: Райфайзенбанк (България)
  • Последна промяна: 3/7/2019
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя - 6,20%, фиксирана за първата година
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 12,50%, фиксирана за първата година
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Средносрочен лихвен процент по статистика на БНБ (СЛП) в размер на 0.13 преди 01.03.2019г.
Код на продукта
ML001468