Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Алианц Банк България - Кредит "Жилище" с ползване на пакет "Алианц Старт+", с превод на работна заплата - BGN

  • Банка: "Алианц Банк България"
  • Последна промяна: 11/12/2019
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя
- За срок от 13 до 240 м. - 3.40%
- За срок от 241 до 360 м. - 3.50%

При ограничена отговорност на кредитополучателя
- За срок от 13 до 240 м. - 7.40%
- За срок от 241 до 360 м. - 7.50%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Базов депозитен индекс за физически лица
Код на продукта
ML000255