Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Алианц Банк България - Кредит "Жилище" с ползване на дебитна карта, интернет банкиране и SMS известяване, с превод на работна заплата - BGN

  • Банка: "Алианц Банк България"
  • Последна промяна: 7/12/2019
Договорена лихва
3.33 %
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Базов депозитен индекс за физически лица
Код на продукта
ML000255