Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Райфайзенбанк - Потребителски кредит с ипотека, сметка "За всеки ден", Райфайзен Онлайн, пакет "Сигурност", с превод на заплата - EUR

  • Банка: Райфайзенбанк (България)
  • Последна промяна: 1/4/2019
Договорена лихва
При пълна отговорност на кредитополучателя - 3,95%, фиксирана за първата година
При ограничена отговорност на кредитополучателя - 10,25%, фиксирана за първата година
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6 мес. EURIBOR + надбавка
Код на продукта
ML001369