Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Банка ДСК - Жилищен кредит за покупка с плаваща лихва за целия период с изпълнение на програма Уют плюс с пакет "ДСК PAY+" - BGN

  • Банка: Банка ДСК
  • Последна промяна: 5/21/2019
Договорена лихва
3.29 %
Договорена лихва
Посоченият лихвен процент е примерен, като се определя индивидуално в диапазона 2,80% - 4,29% в заивсимост от профила на клиента, вида и параметрите на кредита.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
РЛП + надбавка
Код на продукта
ML000987