Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Експресбанк - Жилищен кредит за покупка и строителство, с превод на заплата - BGN

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 7/18/2018
Договорена лихва
3М SOFIBOR + надбавка

При пълна отговорност на кредитополучателя - 4,19%

При ограничена отговорност на кредитополучателя - добавя се надбавка от 2,50% над стандартните лихвени проценти
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
РЛП + надбавка
Код на продукта
ML000018