Резултати от търсенето:

    Валута: BGN  Размер на кредита: 100000  Срок на кредита: 240  Стойност на имота: 120000  Цел на кредита: Покупка на готов имот  Отговорност на кредитополучателя: Пълна  Тип строителство на имота(вх.параметър): Тухла/ЕПК  Вид на имота: Апартамент  Възможни начини на олихвяване: Анюитетни вноски  Тип оферта: Стандартни  Местоположение: Големи градове  
Банка
Име на кредита
ГПР
Месечна вноска
Лихва
Общо изплатени
Заявка
Банка
ГПР

2,90%

Месечна вноска

544,64

Лихва

2,80%

Общо изплатени

131 397,40

Заявка
Банка
ГПР

3,00%

Месечна вноска

549,60

Лихва

2,90%

Общо изплатени

132 589,57

Заявка

Съвети - Ипотечен кредит

Форум MoitePari

Банка
ГПР

3,11%

Месечна вноска

554,60

Лихва

3,00%

Общо изплатени

133 787,24

Заявка
Банка
ГПР

3,20%

Месечна вноска

552,10

Лихва

2,95%

Общо изплатени

134 660,59

Заявка
Банка
ГПР

3,21%

Месечна вноска

559,62

Лихва

3,10%

Общо изплатени

134 991,77

Заявка
Банка
ГПР

3,37%

Месечна вноска

554,60

Лихва

3,00%

Общо изплатени

136 697,24

Заявка
Банка
ГПР

3,46%

Месечна вноска

552,10

Лихва

2,95%

Общо изплатени

135 468,53

Заявка
Банка
ГПР

3,49%

Месечна вноска

552,10

Лихва

2,95%

Общо изплатени

135 643,02

Заявка
Банка
ГПР

3,62%

Месечна вноска

579,96

Лихва

3,50%

Общо изплатени

139 874,29

Заявка
Банка
ГПР

3,66%

Месечна вноска

574,83

Лихва

3,40%

Общо изплатени

140 132,70

Заявка
Банка
ГПР

3,68%

Месечна вноска

569,23

Лихва

3,29%

Общо изплатени

140 499,26

Заявка
Банка
ГПР

3,76%

Месечна вноска

576,88

Лихва

2,99%

Общо изплатени

141 280,90

Заявка
Банка
ГПР

3,87%

Месечна вноска

585,11

Лихва

3,60%

Общо изплатени

142 605,53

Заявка
Банка
ГПР

3,89%

Месечна вноска

579,45

Лихва

3,49%

Общо изплатени

142 951,63

Заявка
Банка
ГПР

3,94%

Месечна вноска

556,18

Лихва

2,99%

Общо изплатени

143 408,52

Заявка
Банка
ГПР

4,05%

Месечна вноска

564,66

Лихва

3,20%

Общо изплатени

144 184,83

Заявка
Банка
ГПР

4,09%

Месечна вноска

589,77

Лихва

3,69%

Общо изплатени

145 429,96

Заявка
Банка
ГПР

4,15%

Месечна вноска

594,97

Лихва

3,79%

Общо изплатени

146 078,59

Заявка
Банка
ГПР

4,19%

Месечна вноска

596,62

Лихва

3,95%

Общо изплатени

144 682,25

Заявка
Банка
ГПР

4,22%

Месечна вноска

596,62

Лихва

3,95%

Общо изплатени

144 852,66

Заявка
Банка
ГПР

4,24%

Месечна вноска

571,55

Лихва

3,29%

Общо изплатени

147 110,03

Заявка
Банка
ГПР

4,35%

Месечна вноска

605,45

Лихва

3,99%

Общо изплатени

148 594,15

Заявка
Банка
ГПР

4,56%

Месечна вноска

616,04

Лихва

4,19%

Общо изплатени

151 134,16

Заявка
Банка
ГПР

4,91%

Месечна вноска

649,42

Лихва

4,49%

Общо изплатени

156 237,54

Заявка
Банка
ГПР

4,95%

Месечна вноска

640,23

Лихва

4,19%

Общо изплатени

155 777,31

Заявка
Банка
ГПР

5,47%

Месечна вноска

667,71

Лихва

4,69%

Общо изплатени

162 389,31

Заявка
Банка
ГПР

5,47%

Месечна вноска

667,71

Лихва

4,69%

Общо изплатени

162 389,31

Заявка
Банка
ГПР

5,68%

Месечна вноска

668,27

Лихва

5,15%

Общо изплатени

165 288,81

Заявка
Банка
ГПР

6,00%

Месечна вноска

695,82

Лихва

5,19%

Общо изплатени

169 148,89

Заявка
Банка
ГПР

6,00%

Месечна вноска

695,82

Лихва

5,19%

Общо изплатени

169 148,89

Заявка
Банка
ГПР

6,13%

Месечна вноска

713,03

Лихва

5,59%

Общо изплатени

171 797,19

Заявка
Банка
ГПР

6,23%

Месечна вноска

702,08

Лихва

5,75%

Общо изплатени

172 423,81

Заявка
Банка
ГПР

6,44%

Месечна вноска

713,55

Лихва

5,95%

Общо изплатени

175 101,80

Заявка
Банка
ГПР

6,45%

Месечна вноска

730,48

Лихва

5,89%

Общо изплатени

175 974,82

Заявка
Банка
ГПР

6,46%

Месечна вноска

713,55

Лихва

5,95%

Общо изплатени

175 324,80

Заявка
Банка
ГПР

6,53%

Месечна вноска

724,53

Лихва

5,69%

Общо изплатени

176 056,00

Заявка
Банка
ГПР

6,53%

Месечна вноска

724,53

Лихва

5,69%

Общо изплатени

176 056,00

Заявка
Банка
ГПР

6,70%

Месечна вноска

728,02

Лихва

6,20%

Общо изплатени

178 573,23

Заявка
Банка
ГПР

6,70%

Месечна вноска

728,02

Лихва

6,20%

Общо изплатени

178 573,23

Заявка
Банка
ГПР

6,72%

Месечна вноска

730,93

Лихва

6,25%

Общо изплатени

179 145,30

Заявка
Банка
ГПР

6,95%

Месечна вноска

699,23

Лихва

5,70%

Общо изплатени

181 986,19

Заявка
Банка
ГПР

7,06%

Месечна вноска

753,84

Лихва

6,19%

Общо изплатени

183 104,36

Заявка
Банка
ГПР

7,21%

Месечна вноска

713,55

Лихва

5,95%

Общо изплатени

185 421,80

Заявка
Банка
ГПР

7,21%

Месечна вноска

713,55

Лихва

5,95%

Общо изплатени

185 421,80

Заявка