Лизингов калкулатор за покупка на кола

Пресметнете месечни вноски и ГПР (годишен процент на разходите) по лизинг/автокредит

* задължителни полета

Указание към калкулатора

Целта на ГПР Калкулатора за кредити е да Ви помогне да изчислите истинската цена на дадена кредитна оферта, която се определя от следните показатели:

- Годишния Процент на Разходите (виж Определение)
- Общата погасена сума с лихви, такси и комисионни.

Колкото по-изгодна е дадена оферта, толкова по-ниски са ГПР и Общо погасената сума.

Важно: Следните условия следва да се отчетат:

- Обръщайте във валутата на кредита всички суми такси и комисионни
- Застраховката имот обикновено се изчислява като процент от стойността на имота. Като ориентировъчна база в графата годишни такси можете да използвате 0,20% от стойността на имота (не на заема!), платими годишно, но не е изключено според застрахователя да получите и по-добра оферта.
- За равнопоставено сравнение на различните оферти се приема, че променливия лихвен процент остава непроменен до края на кредита. Също така се приема, че кредита се обслужва редовно до края на периода.
- Ако предвиждате, че ще погасите кредита предсрочно – тогава е необходимо да се вземе предвид такса ПРЕДСРОЧНО погасяване. При потребителски кредити с фиксирана лихва тя е в размер на 1%, ако предсрочното погасяване се направи през първата година от срока на кредита и 0,50%, ако е след първата година. Когато лихвата е плаваща, кредиторът няма право да начислява такса за предсрочно погасяване. При ипотечни кредити, ако погасяването е през първата година, таксата не може да надвишава 1% от предсрочно погасяваната сума. В случай, че кредитът се погасява след първата година, такса не се начислява.

Определение за Годишен процент на разходите (ГПР)

ГПР представлява общата цена на кредита за потребителя , изразена като годишен процент от сумата на отпуснатия и редовно обслужван кредит. При изчисляване на ГПР се включват всички задължителни такси за сметка на клиента, свързани с отпускането на кредита, като например:

- такса оценка имот,
- застраховка имот,
- застраховка живот,
- такса разглеждане на документи,
- комисионна за обработка и т.н.

В ГПР изчислението не се включват нотариални такси по прехвърляне на имота, такса предсрочно погасяване, такса ангажимент и др.